Licitatie Publica - 07 octombrie 2015

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 07 OCTOMBRIE 2015

 

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, tel: 0244/482291, fax: 0244/482555 organizeaza pe data de 07 octombrie  2015 licitatie publica in vederea inchirierii unui spatiu din domeniul public al Comunei Tirgsoru Vechi (in sediul vechii primarii) pentru desfasurarea de activitati de tip ajutor reciproc (fara scop lucrativ). Durata inchirierii este de 1 an, cu posibilitatea  de prelungire , prin acordul partilor. Pretul de pornire al licitatiei este de 125 lei lunar inclusiv TVA.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 07 octombrie 2015 este 06 octombrie 2015 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 110.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru inchirierea spatiului.

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 24 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de vanzare model 2015
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS