Licitatie Publica - 07 ianuarie 2016

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 07 IANUARIE 2016

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, tel: 0244/482291, fax: 0244/482555 organizeaza pe data de 07 ianuarie  2016  licitatie publica in vederea inchirierii a doua spatii din domeniul public al Comunei Tirgsoru Vechi, unul situat in satul Strejnicu, strada Crangului nr. 1 iar cel de-al doilea in satul Tirgsoru Vechi, strada Morii nr. 1, in vederea deschiderii si functionarii unor farmacii. Durata inchirierii este de 1 an, cu posibilitatea  de prelungire  prin acordul partilor. Pretul de pornire al licitatiei este de 400 lei lunar fara TVA pentru fiecare spatiu in parte.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatia publica din 07 ianuarie 2016 este 06 ianuarie 2016 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 110.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru inchirierea spatiului.

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 24 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de vanzare model 2015
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS