Licitatie Publica - 18 februarie 2016

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 18 FEBRUARIE 2016

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str.Principala, nr. 200, judetul Prahova, tel: 0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 18 februarie 2016 licitatie publica privind arendarea terenurilor agricole situate in T 62 A761/1/2 in suprafata de 7,00 ha si respectiv T 63 A 786 in suprafata de 15,00 ha.

 

Pretul de pornire a licitatiei este reprezentat de contravaloarea cantitatii de 600 kg/ cultura/ ha/ anagricol.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatia publica din 18 februarie 2016 este 17.02.2016 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 110.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai ridicat" respectiv "cantitatea cea mai mare ofertata de cultura/ha/an agricol" pornindu-se de la cantitateaminima ofertata.

 

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract Arenda
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS