Licitatie Publica - 29 februarie 2016

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 29 FEBRUARIE 2016

 

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 29 februarie 2016 licitatie publica privind vanzarea unui teren extravilan in suprafata de 1.175 mp (cota parte ¼ din suprafata totala de 4.700 mp), situat in T 42, P A 220/17.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 29 februarie 2016 este 26.02.2016 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 110.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 1,3 EURO/mp.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de vanzare model 2015
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS