Licitatie Publica - 05,06 iulie 2016

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 05,06 IULIE 2016

 

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe datele de 5-6 iulie 2016 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 21, T 47, T 57, T61.

 

 

- T61 lot 15, lot 13, lot 75, lot 11, lot 18, lot 19, lot 38

- T47 lot 112

 

 

Licitatia pentru loturile din T21 Strejnicu  va fi in data de 6 iulie 2016, ora 10:00 iar pentru cele din T57, T47 sat Tirgsoru Vechi si T61 sat Stancesti in ziua de 5 iulie 2016 ora 10:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  5-6 iulie 2016 este 04.07.2016 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 110.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru pentru loturile din T 47 si T 57 – sat  Tirgsoru Vechi, de la 9,5 EURO/mp la care se adauga TVA pentru loturile din T 21-sat Strejnicu, de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare .

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 24 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de vanzare model 2015
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS