Licitatie Publica - 31 octombrie 2016

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA 31 OCTOMBRIE 2016

 

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 31 octombrie 2016 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T61.

 

 

- T61: lot54,50,5,73,71,67,68,69,78,79
- T47: lot 60

 

 

Licitatia pentru toate loturile  va fi in data de 31 octombrie 2016, ora 10:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  31 octombrie 2016 este 28.10.2016 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti si 7,6 EURO/mp pentru loturile din T 47, la care se adauga TVA,valori stabilite conform raportului de evaluare.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 24 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de vanzare model 2015
Regulament cadru vanzare 2014
Declaratie de participare
Formular de oferta
OPIS