Anunt concurs ocupare post vacant - Inspector superior

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

Primaria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de 28 august 2017 (proba scrisă) si 30 august 2017 ( interviu), ora 10,00, pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante de executie:

- Inspector superior - Biroul Agricol si Cadastru - Primaria comunei Tirgsoru Vechi

Condiții de participare:

  • condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (rerepublicată);
  • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului (art.9 lit.a si art. 57 din Legea nr. 188/1999, rerepublicată):
    • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
    • 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi -Compartimentul Secretariat si Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Relații la telefon 0244/482291, int.112; fax 0244/482555.

Bibliografie