Anunt concurs ocupare posturi vacante - Consilier debutant (două posturi)

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

Primăria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de  30 august 2017 (proba scrisă) ora 11,00 și 1 septembrie 2017 ( interviu), ora 10,00, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante de executie:

- Consilier debutant (două posturi) - Compartiment Urbanism - Primăria   comunei Tîrgșoru Vechi

 

Condiții de participare:

  • condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (rerepublicată);
  • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului (art.9 lit.a si art. 57 din Legea nr. 188/1999, rerepublicată):
    • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
    • cunoștințe operare PC care vor fi testate în cursul interviului
    • abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, E-mail, fax)
    • fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi -Compartimentul Secretariat si Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Relații la telefon 0244/482291, int.112; fax 0244/482555.

Bibliografie