Anunt concurs ocupare post vacant - Inspector asistent Biroul “Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” Tîrgșoru Vechi

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

Primaria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de  3 octombrie 2017 (proba scrisă) si 5 octombrie 2017 ( interviu), ora 10,00, pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante de executie:

  • Inspector asistent -  Biroul “Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” Tîrgșoru Vechi


Condiții de participare:

  • condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (rerepublicată);
  • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului (art.9 lit.a si art. 57 din Legea nr. 188/1999, rerepublicată):
  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi-Compartimentul Secretariat si Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.(ultima zi de depunere a dosarelor este 21.09.2017).


Relații la telefon 0244/482291, int.112; fax 0244/482555.

Bibliografie