Licitatie Publica - 10 octombrie 2017

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 10 OCTOMBRIE 2017

 

PRIMARIA COMUNEI TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555  organizeaza pe data de 10 OCTOMBRIE 2017 licitatie  publica  in vederea  inchirierii terenului extravilan in suprafata de 99.740 mp (groapa rezultata in urma excavarii de resurse minerale-balast) in vederea umplerii cu materiale confome legislatiei in vigoare si aducerea la starea initiala.

 

Terenul care urmeaza a fi concesionat se afla in extravilanul comunei Tirgsoru Vechi,sat Tirgsoru Vechi, T14 P A 99/2, nr cadastral 212998.
Durata inchirierii este 10 ani.
La licitatie poate participa orice persoană juridică română care indeplinesc conditiile solicitate in caietul de sarcini.
Ultima zi de depunere a ofertelor  este  09.10.2017  ora 10:00.
Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din satul  Strejnicu , strada Principala nr. 200 , judetul Prahova, camera 25.
Licitatia  va fi in data de 10.10.2017 ora 10:00  la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din sat Strejnicu , strada Principala nr. 200 , judetul Prahova.
Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor,  se gasesc pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel  mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.
Pretul de la care porneste licitatia este de 312 euro/luna.

 

Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  care se  procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini
Contract de inchiriere
Regulament
Formularul Nr. 1
Formularul Nr. 2
Formularul Nr. 3