Licitatie Publica - 10 octombrie 2017 - Satul Zahanaua

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 10 OCTOMBRIE 2017

 

PRIMARIA COMUNEI TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza in data de 10 Octombrie 2017 licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor suprafete  de  teren  situate  in tarlaua T-44, Parcela P 229 din satul Zahanaua, comuna Tirgsoru Vechi, destinate realizarii unui complex  de locuinte si dotari complementare:
- teren in suprafata de 36.937 mp. situat in intravilanul comunei Tirgsoru Vechi;
- teren in suprafata de 1.891 mp. situat in intravilanul comunei Tirgsoru Vechi.

 

Licitatia va avea loc in data de 10 Octombrie 2017, ora 10:00.


Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 10 Octombrie 2017, va fi 09 Octombrie 2017, ora 10,00.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro,  la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.


Licitatia publica porneste de la pretul de 6,2 EURO/mp la care se adauga TVA – pentru  terenul  in suprafata de 36.937 mp., situat in intravilanul comunei Tirgsoru Vechi si 6,2 EURO/mp la care se adauga TVA, pentru terenul  in suprafata de 1.891 mp., situat in intravilanul comunei Tirgsoru Vechi, valori stabilite conform raportului de evaluare.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este “pretul cel mai mare” pornindu-se de la pretul minim ofertat.


Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare teren in parte.Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
Caiet de sarcini T44
Formularul Nr. 1 - Cerere tip de participare la licitatie
Formularul Nr. 2 - Oferta financiara
Formularul Nr. 3 - Informatii generale
Contract de vanzare-cumparare
Regulament