Licitatie Publica - 02 noiembrie 2017

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 02 NOIEMBRIE 2017

 

Primaria comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, Cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza pe data de 02 noiembrie 2017 licitatie publica in vederea inchirierii terenului extravilan in suprafata de 99.740 mp. (groapa rezultata in urma excavarii de resurse minerale-balast) in vederea umplerii cu materiale confome legislatiei in vigoare si aducerea la starea initiala.


Terenul care urmeaza a fi concesionat se afla in extravilanul comunei Tirgsoru Vechi, sat Tirgsoru Vechi, T14, PA 99/2, nr. Cadastral 212998.


Durata inchirierii este de 10 ani.


La licitatie poate participa orice persoană juridică română care indeplineste conditiile solicitate in caietul de sarcini.


Ultima zi de depunere a ofertelor este 01.11.2017, ora 10:00.


Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul primariei Tirgsoru Vechi din satul Strejnicu, strada Principala nr. 200, judetul Prahova, camera 25.

Licitatia va fi in data de 02.11.2017, ora 10:00, la sediul primariei Tirgsoru Vechi din sat Strejnicu, strada Principala nr. 200, judetul Prahova.
Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe
siteul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon: 0244/482291, int. 127.


Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare", pornindu-se de la pretul minim ofertat.
Pretul de la care porneste licitatia este de 312 euro/luna.


Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita care se procura de la sediul primariei
Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET SARCINI - GROAPA
FORMULARUL NR. 1 - (Cerere tip de participare la licitatie)
FORMULARUL NR. 2 - (Oferta financiara)
FORMULARUL NR. 3 - (Informatii generale)
CONTRACT CADRU - GROAPA
REGULAMENT CADRU - GROAPA