Licitatie Publica - 29 noiembrie 2017

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 29 NOIEMBRIE 2017

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 29. Noiembrie. 2017 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T-21, T-47, T-57, T-61.

 

 

Loturi: lot75/2T57, 51T57, 33T47, 101T21, 42T21.

 

 

Licitatia va fi in data de 29 noiembrie ora 10:00.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 29. Noiembrie. 2017 este 28.Noiembrie.2017, ora 10:00.

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la 9,5 EURO/mp. la care se adauga TVA pentru loturile din T-21, sat Strejnicu; de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA  pentru pentru loturile din T-47 si T-57, sat  Tirgsoru Vechi; de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T-61, sat Stancesti; valori stabilite conform raportului de evaluare .

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.


Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
REGULAMENT CADRU
FORMULAR DE OFERTA
DECLARATIE DE PARTICIPARE