Licitatie Publica - 05 decembrie 2017 - Cabinet Psihologie

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 05 DECEMBRIE 2017 - CABINET PSIHOLOGIE

 

 

Primaria comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, Cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555,  organizeaza pe data de 05.12.2017 licitatie  publica  in vederea  inchirierii spatiului in suprafata utila de 25,10 mp., cu destinatia Cabinet Psihologie, din imobilul Clinica Medicala, situat in Comuna Tirgsoru Vechi, Sat Strejnicu, Str. Scolii, Nr. 2, Judetul Prahova.


Durata inchirierii este de  minim 2 ani  si maxim 5 ani.

La licitatie poate participa orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizica, română.

 

Licitatia  va fi in data de 05.12.2017 ora 10:00  la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din sat Strejnicu , strada Principala, nr. 200, judetul Prahova.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor  este 04.12.2017 ora 10:00.

 

Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din satul  Strejnicu , strada Principala nr. 200 , judetul Prahova.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor,  se gasesc pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Licitatia porneste de la pretul de 1 euro/mp./luna, valoare stabilita conform raportului de evaluare intocmit de avaluator autozitat Ghioca Gheorghe la data de 31.01.2017.

 

S-a folosit cursul BNR de 4,5077 lei/euro, pentru data de 27.01.2017.

 

Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  pentru fiecare spatiu in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET SARCINI - CABINET PSIHOLOGIE
FORMULARUL NR. 1 - (Cerere tip de participare la licitatie)
FORMULARUL NR. 2 - (Oferta financiara)
FORMULARUL NR. 3 - (Informatii generale)
CONTRACT CADRU - CABINET PSIHOLOGIE