Licitatie Publica - 05 decembrie 2017 - Spatiu comercial

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 05 DECEMBRIE 2017 -

SPATIU COMERCIAL

 

Primaria comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, Cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza pe data de 05.12.2017 licitatie  publica  in vederea  inchirierii spatiului in suprafata utila de 68,45 mp, cu destinatia spatiu comercial, din imobilui Camin Cultural situat in Comuna Tirgsoru Vechi, Sat Strejnicu, Str. Scolii, Nr. 2, Judetul Prahova.

 

Durata inchirierii este de  5 ani.


La licitatie poate participa orice persoană juridică română care indeplineste  conditiile  solicitate  in  caietul  de  sarcini.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor este  04.11.2017, ora 10:00.

 

Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul primariei Tirgsoru Vechi din satul  Strejnicu, strada Principala nr. 200, judetul Prahova, camera 25, Compartimentul Achizitii Publice.

 

Licitatia se va tine  in data de   05.11.2017, ora 10:00,  la sediul primariei Tirgsoru Vechi din sat Strejnicu, strada Principala nr. 200, judetul Prahova.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor,  se gasesc pe siteul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon: 0244/482291, int. 127.

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel  mai mare", pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Pretul de la care porneste licitatia este de 5,52 lei/mp/luna, respectiv 1,2 euro/mp/luna.


Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  care se  procura de la sediul primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI - SPATIU COMERCIAL
CONTRACT CADRU - SPATIU COMERCIAL
DECLARATIE DE PARTICIPARE - SPATIU COMERCIAL
FORMULAR 1 (Cerere tip de participare la licitatie)
FORMULAR 2 (De oferta financiara)
FORMULAR 3 (Informatii generale)