Licitatie Publica - 28 februarie 2018 - Cabinet stomatologic

Imprimare

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 28 FEBRUARIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555,  organizeaza pe data de 28.02.2018 licitatie publica in vederea inchirierii spatiului cu destinatie medicala, spatiu existent in comuna Tirgsoru Vechi, sat Tirgsoru Vechi, str. Principala, nr.95, judetul Prahova, proprietatea  publica  a  Comunei Tîrgșoru Vechi.

 

Spatiul scos la licitatie in vederea inchirierii avand ca destinatie medicala: cabinet stomatologic, este situat in comuna Tirgsoru Vechi, sat Tirgsoru Vechi, str. Principala, nr.95, judetul Prahova.


Durata inchirierii este de  2 ani.
La licitatie poate participa orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizica, română.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor  este  27.02.2018, ora 10:30.
Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din satul  Strejnicu , strada Principala nr. 200 , judetul Prahova.

 

Licitatia  va fi in data de 28.02.2018 ora 10:30, la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din sat Strejnicu , strada Principala, nr. 200 , judetul Prahova, iar pretul de pornire este de 1,7 EURO/mp/luna.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.
Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  pentru fiecare spatiu in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI - CABINET STOMATOLOGIC
FORMULARUL NR. 1
FORMULARUL NR. 2
FORMULARUL NR. 3
REGULAMENT CADRU - CABINET STOMATOLOGIC