Licitatie Publica - 23 martie 2018

Imprimare

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 23 MARTIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 23 martie 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 21, T 47, T 57, T61.

 

Loturi: lot 11 T61; lot 88 T61, lot 6 T21A140/47/20; lot 2 T21 (20 mp); lot 4 T21 (30 mp)


Licitatia va fi in data de 23 martie ora 10:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  23 martie 2018 este 22.03.2018 ora 10:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru pentru loturile din T 47 si T 57 – sat  Tirgsoru Vechi, de la 9,5 EURO/mp la care se adauga TVA pentru loturile din T 21-sat Strejnicu, de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare; iar pentru suprafetele de mici dimensiuni licitatia incepe de la 13 EURO/mp la care se adauga TVA.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI - CABINET STOMATOLOGIC
FORMULARUL NR. 1
FORMULARUL NR. 2
FORMULARUL NR. 3
REGULAMENT CADRU - CABINET STOMATOLOGIC