Licitatie Publica - 23 mai 2018

Imprimare

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 23 MAI 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 23 Mai 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T-21, T-47, T-57, T-61.

 

Loturi: lot 38T21, lot 7T47, lot 16T47, lot 35T47, lot 50T47, lot 56T57, lot 69T61, lot 77T61.


Licitatia va fi in data de 23.05.2018, ora 14:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  23.05.2018, este 22.05.2018, ora 10:00.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.


Licitatia publica porneste de la:
- 9,5 EURO/mp. la care se adauga TVA pentru loturile din T-21, sat Strejnicu;
7,6 EURO/mp la care se adauga TVA  pentru pentru loturile din T-47 si T-57, sat  Tirgsoru Vechi;
- 6,5 EURO/mp la care se adauga TVA pentru loturile din T-61, sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare .
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte. 
Documentatia se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei caietului de sarcini.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT CADRU