Licitatie Publica - 30 august 2018

Imprimare

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 30 AUGUST 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 30 AUGUST 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T21, T57, T27.

 

Loturi: T21 lot 137;  T57 lot 37; T27 A155/1/2 -teren in suprafata de 739mp cu nr.cadastral 25887.


Licitatia   va fi in data de 30 AUGUST  ora 10:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  30 august 2018 este 29.08.2018 ora 10:00.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru pentru loturile din T57 – sat Tirgsoru Vechi, de la 9,5 EURO/mp la care se adauga TVA pentru loturile din T21 - sat Strejnicu, de la 13 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru lotul din T27 – sat Strejnicu, valori stabilite conform raportului de evaluare.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT CADRU