Licitatie Publica - 26 septembrie 2018

Imprimare

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 26 SEPTEMBRIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza in data de 26 Septembrie 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T-21, T-61.

 

Loturi:

T-21: lot 3 PA140/47/20 suprafata 20mp;

T-61: lot 24, 59, 71.


Licitatia   va fi in data de 26 Septembrie 2018, ora 13:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  26 Septembrie 2018 este 25 Septembrie 2018, ora 12:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la 9,5 EURO/mp. la care se adauga TVA pentru loturile din T-21 sat Strejnicu; de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T-61 sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte. 
Documentatia se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei caietului de sarcini.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT CADRU