Licitatie Publica - 25 octombrie 2018 - Cabinet stomatologic din centrul medical Strejnic

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 25 OCTOMBRIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555  organizeaza pe data de 25.OCT. 2018 licitatie  publica  in vederea  inchirierii spatiului cu destinatie medicala, “cabinet stomatologic”, spatiu existent in cadrul Centrului Medical din comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Scolii, nr.2, judetul Prahova, proprietatea  publica  a  Comunei Tîrgșoru Vechi.

 

Spatiul scos la licitatie in vederea inchirierii avand ca destinatie medicala: cabinet stomatologic, este situat la etajul 1 al Centrului Medical din satul Strejnicu, strada Scolii, nr. 2.

 

Durata inchirierii este de  minim 2 ani si maxim 5 ani.
La licitatie poate participa orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizica română.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor  este  24.OCT.2018  orele 12:00.
Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din satul  Strejnicu , strada Principala, nr. 200, judetul Prahova.

 

Licitatia  va fi in data de 25.OCT.2018 orele 13:00 la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din sat Strejnicu, strada Principala, nr. 200, judetul Prahova.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.

 

Licitatia publica pentru spatiul de la etajul 1, aflat in folosinta exclusiva , avand ca destinatie medicala : cabinet stomatologic, porneste de la 1euro/mp/luna, valori stabilite conform raportului de evaluare .
Pentru spatiile aflate in folosinta comuna pretul este de 0,5 euro/mp/luna.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat. 
Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  pentru fiecare spatiu in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI - CABINET STOMATOLOGIC
CONTRACT CADRU
FORMULAR NR. 1
FORMULAR NR. 2
FORMULAR NR. 3
REGULAMENT CADRU