Licitatie Publica - 25 octombrie 2018

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 25 OCTOMBRIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 25 octombrie 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 21.

 

Loturi: lot 97T21;  lot 158 t21; teren in suprafata de 220mp T 21PA140/47/7 cu nr. cadastral 27773


Licitatia   va fi in data de 25 octombrie  orele 13:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  25 octombrie 2018 este 24.10.2018 orele 12:00.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de la 9,5 EURO/mp la care se adauga TVA pentru loturile din T 21-sat Strejnicu si 5 EURO/mp la care se adauga TV pentru suprafata de teren de 220 mp, valori stabilite conform raportului de evaluare.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
CAIET DE SARCINI T21 - teren 220mp
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE T21 - teren 220mp
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT CADRU