Licitatie Publica - 27 noiembrie 2018 - Construire locuinte

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 27 NOIEMBRIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza in data de 27 NOIEMBRIE 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T-21 Sat Strejnicu, T1 A101/1 Sat Strejnicu, T-47 A268 Sat Tirgsoru Vechi.


Licitatia va fi in data de 27 NOIEMBRIE 2018, ora 13:00.

 

Loturi: lot 71 T47; lot 197/7 T21; teren in suprafata de 915 mp T21 A140/47/20; teren in suprafata de 492 mp T1 A101/1; teren in suprafata de 500mp T47 A268/51/7; teren in suprafata de 600mp T47A268/51/2/1; teren in suprafata de 682 mp T47A268/51/2/3.


Ultima zi de depunere a ofertelor este 27 NOIEMBRIE 2018, ora 12:00.
Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127 - Compartimentul Achizitii Publice.


Licitatia publica porneste de la 9,5 EURO/mp. la care se adauga TVA pentru loturile din T-21 sat Strejnicu; de la pretul de 7,6 EURO/mp. la care se adauga TVA  pentru pentru loturile din T-47 sat  Tirgsoru Vechi; de la pretul de 9 EURO/mp. la care se adauga TVA  pentru pentru loturile din T-47 A268 sat Tirgsoru Vechi; de la pretul de 18 EURO/mp. la care se adauga TVA pentru pentru loturile din T1 A101/1 sat Strejnicu; iar pentru terenul in suprafata de 915 mp T21A140/47/20 pretul pleaca de la 4,5 euro/mp; valori stabilite conform raportului de evaluare.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.


Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte. 
Documentatia se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei caietului de sarcini.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT CADRU