Licitatie Publica - 20 decembrie 2018 - in vederea inchirierii terenului extravilan in suprafata de 99.740 mp

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 20 DECEMBRIE 2018

 

Primaria comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, Cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555,  organizeaza in data de 20.12.2018, licitatie  publica  in vederea  inchirierii terenului extravilan in suprafata de 99.740 mp. (groapa rezultata in urma excavarii de resurse minerale-balast) in vederea umplerii cu materiale confome legislatiei in vigoare si aducerea la starea initiala.


Terenul care urmeaza a fi concesionat se afla in extravilanul comunei Tirgsoru Vechi, sat Tirgsoru Vechi, T-14 PA 99/2, Nr. Cadastral 212998.


Durata inchirierii este de 10 ani.
La licitatie poate participa orice persoană juridică română care indeplineste  conditiile  solicitate  in  caietul  de  sarcini.


Ultima zi de depunere a ofertelor este  20.12.2018, ora 12:00.


Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Tirgsoru Vechi din satul  Strejnicu, strada Principala, nr. 200, judetul Prahova, camera 25.


Licitatia  va fi in data de 20.12.2018, ora 13:00,  la sediul primariei Tirgsoru Vechi din satul Strejnicu, strada Principala, nr. 200, judetul Prahova.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor,  se gasesc pe siteul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon: 0244/482291, int. 127.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel  mai mare", pornindu-se de la pretul minim ofertat.


Pretul de la care porneste licitatia este de 312 euro/luna.
Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  care se  procura de la sediul primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare in valoare de 10 lei.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
FORMULARUL NR. 1 - (Cerere tip de participare la licitatie)
FORMULARUL NR. 2 - (Oferta financiara)
FORMULARUL NR. 3 - (Informatii generale)
REGULAMENT CADRU