Licitatie Publica - 20 decembrie 2018 - in vederea inchirierii spatiilor cu destinatie comerciala

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 20 DECEMBRIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI, cu sediul in Comuna Tirgsoru Vechi, Sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, Judetul  Prahova, cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555, organizeaza pe data de 20.12.2018, licitatie  publica  in vederea  inchirierii spatiilor cu destinatie comerciala, spatii existente in cadrul “fostei Primarii” din Comuna Tirgsoru Vechi, Sat Strejnicu, str. Principala, nr. 173, Judetul Prahova, proprietatea  publica  a  Comunei Tîrgșoru Vechi.

 

Durata inchirierii este de  1 an, cu posibilitate de prelungire prin act aditional.
La licitatie poate participa orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizica.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor  este  20.12.2018, ora 12:00.
Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, din Satul  Strejnicu, strada Principala, nr. 200, Judetul Prahova.

 

Licitatia  va fi in data de 20.12.2018, ora 13:00 la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, din Sat Strejnicu, strada Principala,  nr. 200, Judetul Prahova.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.

 

Licitatia publica pentru spatiul aflat in folosinta  exclusiva  din cadrul fostei Primarii, avand ca destinatie  activitate  comerciala, porneste de la 2.80 euro/mp/luna, valori stabilite conform raportului de evaluare .
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat. 
Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  pentru fiecare spatiu in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare a caietului de sarcini in valoare de 10 lei.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
FORMULARUL NR. 1
FORMULARUL NR. 2
FORMULARUL NR. 3
REGULAMENT CADRU