Licitatie Publica - 20 decembrie 2018

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 20 DECEMBRIE 2018

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 20 decembrie 2018 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 47 A268, T 61.


Loturile: lot 8T61, lot 12T61, lot 19 T61; lot 13 T47; teren in suprafata de 500 mp cu nr. cadastral 27820 T47A268/51/5; teren in suprafata de 568mp cu nr. cadastral 27821 T47A268/51/4.


Licitatia   va fi in data de 20 decembrie orele 13:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  20 decembrie 2018 este 20.12.2018 orele 12:00.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de la 9 EURO/mp la care se adauga TVA pentru  suprafete de teren aflate in T47 A 268/51/4, A268/51/5, de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare .
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI T47 PA 268.51.5 NR CAD 27820
CAIET DE SARCINI T47 PA 268.51.2.4. NR CAD 27821
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA
REGULAMENT CADRU