Licitatie Publica - 29 ianuarie 2019

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 29 IANUARIE 2019

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 29 Ianuarie 2019, licitatie publica in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte, situate in: T 47, T 57, T61.

 

Loturi: lot 19T47, teren in suprafata de 500mp T47A268/51/6, teren in suprafata de 600 mp T47A268/51/2/2, lot 65T57.


Licitatia va fi in data de 29 Ianuarie 2019,  orele 13:00.
Ultima zi de depunere a ofertelor este 28 Ianuarie 2019, orele 12:00.


Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru pentru loturile din T 47 si T 57 – sat  Tirgsoru Vechi, de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare. La terenul in suprafata de 500 mp si 600 mp,licitatia pleaca de la pretul de 9 EURO/mp.
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULARUL OFERTA
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
REGULAMENT CADRU