Licitatie Publica - 26 Martie 2019

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
LICITATIE PUBLICA – 26 MARTIE 2019

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 26 Martie 2019, licitatie publica in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte, situate in: T 47, T 57 - Satul Târgșoru Vechi și T61 - Satul Stăncești.


Licitaţia va fi in data de 26 MARTIE 2019, orele 14:30. Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitaţiile publice din 26.03.2019 este 25.03.2019 orele 13:00.

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitaţia publica porneşte de la preţul de 7,6 EURO/mp la care se adaugă TVA - pentru loturile din T47 si T57 – sat Târgşoru Vechi, de la pretul de 6,5 EURO/mp pentru loturile din T61- sat Stănceşti, de la pretul de 9,5 EURO/mp pentru loturile din T21 - Sat Strejnicu.

Loturile sunt:

 

  • T47-lot 76;
  • T61-lot42;
  • T21-lot 94,102,170;

 

 

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "preţul cel mai mare" pornindu-se de la preţul minim ofertat.

 

Autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanelor interesate documentaţia de atribuire întocmită pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procură de la sediul Primăriei Târgşoru Vechi, camera 25 pe baza chitanţei care certifică plata taxei de ridicare.

 

Documente necesare:
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULARUL OFERTA
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
REGULAMENT CADRU