ANUNT PRIVIND SELECTIA IN SCOPUL OCUPARII POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. ECO SERVICII APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI S.R.L

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

ANUNT
PRIVIND SELECTIA IN SCOPUL OCUPARII POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. ECO SERVICII APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI S.R.L

 

Consiliul de Administratie al S.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI S.R.L. , județul Prahova, anunta organizarea selectiei pentru postul de:

 • DIRECTOR GENERAL cu experienta de minim 2 ani in managementul unor regii autonome sau societati, inclusiv societati din sectorul privat sau a detinut functii de conducere (inclusiv sef serviciu, sef birou, consiliu de administratie, director)

Selectia se organizeaza la sediul Primariei Comunei Targsoru Vechi din sat Strejnicu, strada Principala, nr. 200, jud. Prahova.


Condiții de participare:

 • cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoasterea limbii romane scris si vorbit;
 • stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • absolvent al unei institutii de invatamant superior, atestat prin diploma;
 • abilitati de comunicare interpersonala;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • reputatie profesionala, integritate, etica;
 • experienta corespunzatoare postului pentru care si-a depus candidatura;
 • sa nu fie incapabil, potrivit legii, ori sa fi fost condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa nu se afle in situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute de lege.

Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Tîrgșoru Vechi-Compartimentul Secretariat si Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova, ultima zi de depunere a dosarelor este 08.04.2019 (inclusiv), orele 16:00.


Relații la telefon 0244/482 291, int.112 persoana de contact Frusinoiu Sinziana.

ANUNT PRIVIND SELECTIA IN SCOPUL OCUPARII POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. ECO SERVICII APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI S.R.L
DECLARATII
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LISTA SCURTA