Buget

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Lista obiectivelor de investitii la 25 Septembrie 2019
Buget de rectificare la 25 Septembrie 2019
Lista obiectivelor de investitii la data de 28 August 2019
Buget de rectificare la 28 August 2019
Lista obiectivelor de investitii la 30 Iunie 2019
Cont de executie la 30 Iunie 2019
Buget la 30 Iunie 2019
Buget la 30 Mai 2019
Buget Initial la 15-04-2019
Cont de Executie la 29-03-2019
Lista de Investitii Aferente Bugetului Initial 2019
Lista de Investitii Finala la 20.12.2018
Buget Final la 20.12.2018
Bilant 31.12.2018
Buget 30.09.2018
Buget 30.06.2018
Cont executie 30.09.2018
Cont executie 30.06.2018
Lista obiectelor de investitii 30.09.2018
Lista obiectelor de investitii 30.06.2018
Bilant 31.12.2017
Buget 31.12.2017
Buget initial 2018
Cont de executie 31.12.2017
Lista obiectivelor de investitii 31.12.2017
Lista obiectivelor de investitii initiale 2018
Bilant 30.06.2017
Buget 27.09.2017
Cont executie 30.06.2017
Bilant 31.03.2017
Buget 26.05.2017
Cont executie 31.03.2017
Lista Obiectivelor de Investitii 2017
Buget 2017
Bilant 31.12.2016
Buget final 31.12.2016
Lista Obiectivelor de Investitii pe anul 2016
Buget 15.12.2015
Buget 23.05.2016
Buget 29.03.2016
Buget initial 2016
Cont executie 30.06.2016
Cont executie 31.03.2016
Cont executie 31.12.2015
Lista investitii 15.12.2015
Lista investitii initiala 2016
Buget rectificat 24.11.2015
Lista investitii buget rectificat 24.11.2015
Situatii financiare 30.09.2015
Buget initial 2015
Lista obiecte de investitii 2015
Lista pozitiei alte cheltuieli de investitii, defalcate pe categorii de bunuri
LISTA obiectelor de investitii pe anul 2014 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local
LISTA obiectelor de investitii pe anul 2014 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local
Lista altor cheltuieli de investitii
LISTA obiectelorde investitii pe anul 2014 cu finantare partiala sau integrala de la bugetui local
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015 - 2017
Lista altor cheltuieli de investitii, defalcate pe categorii de bunuri
Bugetul local det. pe anul 2014 si estimari anii 2015-2017
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe anul 2014, estimari 2015-2017
Buget local 2014, estimari 2015-2017
Buget local 2014
Conturi de executie al bugetului local
Buget 2013
Buget iunie 2012_
Buget septembrie 2012_
Buget decembrie 2012
Cont executie 30.03.2012
Cont executie 30.06.2012
Cont executie 31.07.2012
Cont executie 28.09.2012
Cont executie 31.12.2012
Nota_informare
Lista investitii 2012
Lista investitii decembrie 2012
Lista investitii septembrie 2012
Buget initial 2012
Buget final 2011
Lista investitii an 2012
Lista investitii finala an 2011
Cont executie 31.12.2011
Bilant 30.06.2011
Bilant 31.03.2011
Buget initial 2011
Buget rectif 29.09.2011
Cont executie b local 31.03.2011
Cont executie 31.03.2011
Lista investitii 2011
Situatii financiare 30.09.2011
Lista investitii
Bilant 2009
Contul de rezultat patrimonial 2008,2009,2010
Buget1 2010
Buget 2 2010