ANUNT

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, CUI: 2845230, tel: 0244482291, fax 0244482555 organizeaza pe data de 26 si 27 septembrie 2012 licitatie publica in vederea concesionarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 21, T 47 si T 57. Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 26 si 27 septembrie 2012 este 25.09.2012.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, valoarea minima a redeventei, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 109.

Loturile supuse licitarii pentru satul Strejnicu -T21 sunt: Lot nr.174, Lot nr.45, Lot nr.21, Lot nr.131, Lot nr.58, Lot nr.17, Lot nr.42, Lot nr.45, Lot nr.147, Lot nr.148, Lot nr.51, Lot nr.152., Lot nr.92, Lot nr 144, Lot nr.163, Lot nr.164, Lot nr.100, Lot nr.108.

Loturile supuse licitarii pentru satul Tirgsoru Vechi –T47 sunt: Lot nr.82, Lot nr.2, Lot nr.1, Lot nr.3, Lot nr.5, Lot nr.17, Lot nr.7, Lot nr.44, Lot nr.107, Lot nr.122, Lot nr.134, Lot nr.49, Lot nr.145.

Loturile supuse licitarii pentru satul Tirgsoru Vechi –T57 sunt: Lot nr.44, Lot nr.18, Lot nr.13, Lot nr.15, Lot nr.49, Lot nr.65, Lot nr.47.

Data limita de depunere a ofertelor 25.09.2012 ora 15:00
Cota minima a redeventei stabilita prin evaluare autorizata: - Sat Strejnicu -7,2 euro/mp; Sat Tirgsoru Vechi -5,4 euro/mp;Sat Stancesti-5 euro/mp
Deschiderea ofertelor pentru satul Strejnicu (T 21) va avea loc in ziua de 26.09.2012 ora 10:00
Deschiderea ofertelor pentru satul Tirgsoru Vechi (T 47, T 57) va avea loc in ziua de 27.09.2012. ora 10:00

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la cota minima a redeventei

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 26 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

Plata documentatiei de atribuire, in valoare de 5 lei, se efectueaza la casieria Primariei Tirgsoru Vechi.

 

CRITERII SI CONDITII DE ATRIBUIRE

  1. domiciliul in comuna Tirgsoru Vechi
  2. sa nu detina alt imobil (teren sau casa) in proprietate
  3. varsta sa fie peste 18 ani
  4. termenul de incepere a lucrarilor de construire: 2 ani
  5. termenul de finalizare a lucrarilor de construire : 5 ani
  6. sa nu instraineze concesiunea, decat in cazuri speciale, analizate in cadrul consiliului local
  7. plata concesiunii se face anual, timp de 10 ani.
  8. in cazul in care va fi declarat castigator al unei licitatii pentru concesionarea unui lot cu destinatia de construire locuinta nu va mai avea dreptul de a participa la alta licitatie publica in vederea concesionarii altui lot cu destinatia de construire locuinta.

 

(NERESPECTAREA UNUIA DIN CRITERIILE ENUMERATE MAI SUS DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTANTULUI)

 


Documente necesare:
CAIET DE SARCINI STANDARD
MODEL CONTRACT CONCESIUNE
DECLARATIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTE PENTRU LICITATIE OBLIGATORII

FORMULAR DE OFERTA

Regulament de desfasurare a licitatiei