ANUNT

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, CUI: 2845230, tel: 0244482291, fax 0244482555 organizeaza pe data de 11 octombrie 2012 licitatie publica in vederea concesionarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 44 P 229, sup. 40000 si T 45 A 232 sup 831 mp.

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatia publica este 10 octombrie 2012.

Informaţiile privind documentaţia de atribuire, valoarea minima a redeventei, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatiile privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, vor fi afisate pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 109.

Data limita de depunere a ofertelor 10.10.2012 ora 15:00

Cota minima a redeventei stabilita prin evaluare autorizata: - Sat Zahanaua – 4,1 euro/mp;

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la cota minima a redeventei .

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 26 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

Plata documentatiei de atribuire, in valoare de 5 lei, se efectueaza la caseria Primariei Tirgsoru Vechi.

 


Documente necesare:
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA