ANUNT

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, CUI: 2845230, tel: 0244482291, fax 0244482555 organizeaza pe data de 22 si 23 octombrie 2012 licitatie publica in vederea concesionarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 21, T 47 si T 57. Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 22 si 23 octombrie 2012 este 19.10.2012.

Informaţii privind documentaţia de atribuire, valoarea minima a redeventei, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 109.

Loturile supuse licitarii pentru satul Strejnicu -T21 sunt: Lot nr.21, Lot nr.54, Lot nr.53, Lot nr.55, Lot nr.185, Lot nr.123, Lot nr.124, Lot nr.49, Lot nr.48, Lot nr.77, Lot nr.78., Lot nr.76, Lot nr 189, Lot nr 151, Lot nr 19, Lot nr 20, Lot nr 183
, Lot nr. 42.

Loturile supuse licitarii pentru satul Tirgsoru Vechi –T47 sunt: Lot nr.13, Lot nr.14, Lot nr.91, Lot nr. 9
, Lot nr. 16.

Loturile supuse licitarii pentru satul Tirgsoru Vechi –T57 sunt: Lot nr.31, Lot nr.32, Lot nr.68.

Data limita de depunere a ofertelor 19.10.2012 ora 15:00
Cota minima a redeventei stabilita prin evaluare autorizata: - Sat Strejnicu -7,2 euro/mp; Sat Tirgsoru Vechi -5,4 euro/mp;Sat Stancesti-5 euro/mp
Deschiderea ofertelor pentru satul Strejnicu (T 21) va avea loc in ziua de 22.10.2012 ora 10:00
Deschiderea ofertelor pentru satul Tirgsoru Vechi (T 47, T 57) va avea loc in ziua de 23.10.2012. ora 10:00

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la cota minima a redeventei

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 26 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

Plata documentatiei de atribuire, in valoare de 5 lei, se efectueaza la casieria Primariei Tirgsoru Vechi.

 


Documente necesare:
CAIET DE SARCINI STANDARD
MODEL CONTRACT CONCESIUNE
DECLARATIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTE PENTRU LICITATIE OBLIGATORII

FORMULAR DE OFERTA

Regulament de desfasurare a licitatiei