ANUNT

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, CUI: 2845230, tel: 0244482291, fax 0244482555 organizeaza pe data de 29 octombrie 2012 licitatie publica in vederea concesionarii unor suprafete de teren situate in T 27 P Cc 155, sup. 885 mp si T 47 A 252/1 sup 3216 mp.

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatia publica este 26 octombrie 2012.

Informaţiile privind documentaţia de atribuire, valoarea minima a redeventei, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatiile privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, vor fi afisate pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 109.

Data limita de depunere a ofertelor 26.10.2012 ora 15:00

Cota minima a redeventei stabilita prin evaluare autorizata: - Sat Strejnicu – 7,2 euro/mp; sat Tirgsoru Vechi – 5,4 euro/mp.

 


Documente necesare:
DECLARATIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTA