ANUNŢ LICITAŢIE PENTRU INCHIRIERI BUNURI PUBLICE

 

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul: 

       COMUNA TÂRGŞORU VECHI, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova,    cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291/int. 127, fax: 0244/482555.

 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 

       1)- Spaţiu in suprafață utilă de 58,35 mp, cu destinaţia ”SALA DE GIMNASTICA AEROBICA” din cadrul Bazei Sportive Strejnicu, aparţinând domeniului privat al Comunei Târgșoru Vechi

       Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 148/23.10.2019 şi Noul Cod Administrativ conform O.U.G. Nr. 57/2019.

 

        2)- Teren in suprafața de 225 mp, situat în satul Târgșoru Vechi, nr. cadastral 28033, Tarla 57, Parcela Ps 346, județul Prahova.

       Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 142/23.10.2019 şi Noul Cod Administrativ conform O.U.G.     Nr. 57/2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

       Se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire: 

       La cerere de la sediul instituţiei, compartimentul Achiziţii Publice.

 

3.2. Compartimentului de la care se poate obţine documentaţia de atribuire: 

       Compartimentul Achiziţii Publice, cu sediul in sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:

       10 lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei.

 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

       05.12.2019, ora 14:00.

 

4. Data limită de depunere a ofertelor: 

       10.12.2019 ora 10:00.

 

4.2. Adresa la care se depun ofertele: 

       Comuna Târgşoru Vechi, cu sediul in sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200, județul Prahova,    Compartimentul Achiziţii Publice.

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 

       Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

      10.12.2019 ora 14:00, în sala de şedinţe a Primăriei.

 

6. Date ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: 

      Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, judeţul Prahova, Strada Văleni 44,

      tel: 0244 544 781, fax: 0244529107, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 

      11.11.2019.

  

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

Documente necesare:
 
Caiet de sarcini - Spatiu Baza Sportiva
Caiet de sarcini - Spatiu Teren in Suprafata de 225 mp.
Formular Nr. 1 - cerere tip - Spatiu Baza Sportiva
Formular Nr. 1 - cerere tip - Spatiu Teren in Suprafata de 225 mp.
Formular Nr. 2 - oferta financiara - Spatiu Baza Sportiva
Formular Nr. 2 - oferta financiara - Spatiu Teren in Suprafata de 225 mp.
Formular Nr. 3 - informatii generale - Teren in Suprafata de 225 mp.
Regulament cadru - Spatiu Baza Sportiva
Regulament cadru - Spatiu Teren in Suprafata de 225 mp.