Anunţ licitaţie pentru vânzarea de bunuri publice

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: 

COMUNA TÂRGŞORU VECHI, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova, cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291/int. 127, fax: 0244/482555.

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

-lot 66 Tarla T47, suprafata 502mp, nr.cadastral 24684 situat in intravilan sat Targsoru Vechi , judetul Prahova

-lot 152/3Tarla T47, suprafata 473mp, nr.cadastral 25937 situat in intravilan sat Targsoru Vechi , judetul Prahova

-lot 54Tarla T57, suprafata 508mp, nr.cadastral 24213 situat in intravilan sat Targsoru Vechi , judetul Prahova

-lot14 T61, suprafata 504mp, nr.cadastral 24523 situat in intravilan sat Stancesti , judetul Prahova

-lot 27 Tarla T61, suprafata 504mp, nr.cadastral 24536situat in intravilan sat Stancesti , judetul Prahova

-lot 94 Tarla T61 , suprafata 462 mp, nr.cadastral 24603 situat in intravilan sat Stancesti , judetul Prahova

Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 133/25.09.2019 şi Noul Cod Administrativ conform O.U.G. Nr. 57/2019.

 

3. Informații privind documentația de atribuire:

- se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire:

-la cerere, de la sediul instituției, compartimentul Achizitii Publice

3.2. Compartimentul e la care se poate obtine documentatia de atribuire :

Compartimentul Achiziţii Publice , sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200, PH

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:

10 lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 24.02.2020, orele 12:00.

4. Data limită de depunere a ofertelor:

 27.02.2020, orele 12.00.

4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Târgşoru Vechi, județul Prahova, Compartimentul Achiziţii Publice, sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200.

 

 4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

27.02.2020 orele 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei .

 

6. Date ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:

 Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, judeţul Prahova, Strada Văleni 44,

tel: 0244 544 781, fax: 0244529107, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 31.01.2020.

 

                  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

 

 

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini.
 
Regulament cadru.