Anunţ licitaţie pentru vânzarea de bunuri publice

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: 

COMUNA TÂRGŞORU VECHI, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova, cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291/int. 127, fax: 0244/482555.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

-teren in suprafata de 2013 mp,nr.cadastral 28882 situat in extravilanul Comunei Targsoru Vechi,sat Stancesti T61PA361/3,judet Prahova

Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 12/22.01.2020 şi O.U.G. Nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:

- se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire:

-direct  de la sediul Primariei comuna Targsoru Vechi

3.2. Compartimentul de la care se poate obtine documentatia de atribuire :

Compartimentul Achiziţii Publice ,al Primariei Comuna Targsoru Vechi sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:

10 lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Targsoru Vechi

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 23.03.2020, orele 12:00.

4. Data limită de depunere a ofertelor:

 25.03.2020, orele 12.00.

4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Târgşoru Vechi, județul Prahova, Compartimentul Achiziţii Publice, sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200.

 

 4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

25.03.2020 orele 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei .Comunei Targsoru Vechi

 

6. Date ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:

 Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, judeţul Prahova, Strada Văleni 44,

tel: 0244 544 781, fax: 0244529107, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 25.02.2020.

 

                  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini.
 
Regulament cadru.