Licitatie Publica – 29 iunie 2020

 

ANUNT

 

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 29.06.2020  licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in   T 47, T 57, T61.

 

Licitatia   va fi in data de 29 iunie   orele 14:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din  29 iunie 2020 este 29.06.2020 orele 12:00.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 

Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru loturile 152/3 din T 47 si 32 din T 57 – sat  Tirgsoru Vechi,  de la 6,5 EURO/mp  pentru loturile 27 si 28 din T 61- sat Stancesti, valori stabilite conform raportului de evaluare .

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.

 

Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini.
 
Regulament cadru.