Erata la anuntul publicat pentru licitatia din 27 August 2020

 

      In urma unei erori de redactare, se modifica anuntul initial astfel:

Punctul “Informatii generale privind obiectul vanzarii”  se va corecta astfel:

 

 Informaţii generale privind obiectul vânzării:

 Lot 2 T47, suprafata 87 mp, nr.cadastral 28963,situat in intravilan sat Targsoru Vechi, jud.Prahova ; Lot 20 T47, suprafata 503 mp,nr.cadastral 24638, situat in intravilan sat Targsoru Vechi, jud.Prahova ;lot in suprafata de 500 mp situat in T47A268/51/7, nr.cadastral 27828 situat in intravilan sat Targsoru Vechi, jud.Prahova ; Lot77 T47,suprafata 502mp, nr.cadastral 24695 situat in intravilan sat Targsoru Vechi,jud.Prahova;Lot 27 T61,suprafata 504 mp,nr cadastral 24536, situat in intravilan sat Targsoru Vechi,jud. Prahova; Lot80 T61,suprafata 502 mp, nr cadastral 24599 situat in intravilan sat Stancesti,jud.Prahova; Lot 81 T61, suprafata 502mp, nr cadastral 24590,situat in intravilan sat Stancesti,jud.Prahova;

 

 Informatii generale privind obiectul inchirierii :

 

Spatiu  in suprafata de 24,30 mp, spatiu existent in cadrul Centrului Medical din sat Strejnicu , jud.Prahova cu destinatia de activitate economica; spatiu in suprafata de 64 mp ,spatiu existent in cadrul gradinitei din  comuna Targsoru Vechi , sat Stancesti ,jud.Prahova cu destinatia cabinet stomatologic;

 

 

Restul datelor raman nemodificate.

 

 

                              COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

                                             Consilier Achizitii publice

 

                                                         Stan Tatiana  

 

 

 

 

Anunţ licitaţie pentru vânzarea de bunuri publice

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: 

COMUNA TÂRGŞORU VECHI, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova, cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291/int. 127, fax: 0244/482555.

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

 Lot 2 t47, suprafata 87 mp, nr.cadastral 28963,situat in intravilan sat Targsoru Vechi, jud.Prahova ; lot 20t47, suprafata 503 mp,nr.cadastral 24638, situat in intravilan sat Targsoru Vechi, jud.Prahova ;lot in suprafata de 500 mp situat in t47A268/51/7, nr.cadastral 27828 situat in intravilan sat Targsoru Vechi, jud.Prahova ; lot77t47,suprafata 502mp, nr.cadastral 24695 situat in intravilan sat Targsoru Vechi,jud.Prahova;lot 27 t61,suprafata 504 mp,nr cadastral 24536, situat in intravilan sat Targsoru Vechi,jud. Prahova; lot80t61,suprafata 502 mp, nr cadastral 24599 situat in intravilan sat Stancesti,jud.Prahova; lot 81t61, suprafata 502mp, nr cadastral 24590,situat in intravilan sat Stancesti,jud.Prahova; teren in suprafata de 24,30 mp spatiu existent in cadrul Centrului Medical din sat Strejnicu , jud.Prahova cu destinatia de activitate economica; teren in suprafata de 64 mp ,spatiu existent in cadrul gradinitei din Targsoru Vechi ,jud.Prahova cu destinatia cabinet stomatologic; teren extravilan in suprafata de 99.740 mp situat in t 14, PA99/2, nr.cadastral 21298 situat in extravilan sat Targsoru Vechi ,jud.Prahova

 

Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 133/25.09.2019 şi Noul Cod Administrativ conform O.U.G. Nr. 57/2019.

 

3. Informații privind documentația de atribuire:

- se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire:

-la cerere, de la sediul instituției, compartimentul Achizitii Publice

3.2. Compartimentul de la care se poate obtine documentatia de atribuire :

Compartimentul Achiziţii Publice , sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200, PH

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:

10 lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 25.08.2020, orele 15:00.

4. Data limită de depunere a ofertelor:

 27.08.2020, orele 12.00.

4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Târgşoru Vechi, județul Prahova, Compartimentul Achiziţii Publice, sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200.

 

 4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

27.08.2020 orele 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei .

 

6. Date ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:

 Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, judeţul Prahova, Strada Văleni 44,

tel: 0244 544 781, fax: 0244529107, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 27.08.2020.

 

                  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini.
 
Regulament cadru.