Licitatie Publica – 27 AUGUST 2020

ANUNT

 

COMUNA TARGSORU VECHI cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 27 august 2020 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T47 (sat Targsoru Vechi) : lot 2 si teren in suprafata de 500 mp   (licitatia porneste de la 9 EURO/mp la care se adauga TVA) , lot  20 si lot 77 ( licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA)  ;  T61( sat Stancesti ) : lot 27, 80, 81( licitatia porneste de la 6,5 EURO /mp la care se adauga TVA)  si inchirierea unor spatii cu destinatia de cabinet stomatologic (spatiu in suprafata de 64 mp) si cu destinatia de activitate eonomica (spatiu in suprafata de  24,30 mp) , valori stabilite conform raportului de evaluare .

 Licitatia   va fi in data de 27 august  orele 14:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor este 27 august  orele  12:00.

 Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 Pentru inchirierea spatiului cu destinatia de cabinet stomatologic , spatiu aflat in cadrul gradinitei din sat Stancesti, comuna Targsoru Vechi, licitatia porneste de la pretul de 2 euro/mp la care se adauga TVA, valoare stabilita conform raportului de evaluare din 06.07.2020.

Pentru inchirierea spatiului din cadrul Centrului Medical (aflat la  etaj 2) : pretul  minim de la care porneste licitatia a fost stabilit in urma raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Ghioca Gheorghe la data de 31.01.2017.Chiria se diferentiaza pe de o parte pe spatii in folosinta exclusiva , respectiv spatiul de desfasurare a activitatilor economice  si pe spatii date in folosinta comuna: spatii auxiliare ,holuri,grupuri sanitare, casa scarii , lifturi, iar pe de alta parte pe nivelul cladirii, parter, etaj 1, etaj 2. Licitatia pentru spatiile in folosinta exclusiva porneste de la 1.5 euro/mp/luna la care se adauga TVA pt. spatiile situate la parter si de la 1 euro/mp/luna la care se adauga TVA pt. spatiile situate la etajul 1 si etajul 2.Chiria pt. spatiile in folosinta comuna al fiecarui etaj este de 0.5 euro/mp/luna si va fi platita de toti chiriasii in mod egal.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.Aceasta se procura de la sediul Primariei Targsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata caietului de sarcini.

 

 

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Regulament cadru.
 
Caiet de sarcini Cabinet Stomatologic Gradinita Stancesti
 
Contract cadru.
Regulament cadru spatiu activitati economice
 
Caiet de sarcini inchiriere spatiu activitati economice 27.08.2020
 
Contract cadru inchiriere spatiu activitati economice 27.08.2020
Formularul nr. 1
 
Formularul nr. 2
 
Formularul nr. 3