Licitatie Publica – 15 SEPTEMBRIE 2020

 

 ANUNT

 

COMUNA TARGSORU VECHI cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 15 septembrie 2020 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T57 (sat Targsoru Vechi) : lot 2  in suprafata de 504 mp   (licitatia porneste de la 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA) , lot  3 in suprafata de 532 mp ( licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA)  , valori stabilite conform raportului de evaluare .

 Licitatia   va fi in data de 15 septembrie  orele 14:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor este 15 septembrie orele  12:00.

 Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc  pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.Aceasta se procura de la sediul Primariei Targsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata caietului de sarcini.

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini.
 
Regulament cadru.