Licitatie Publica – 15 OCTOMBRIE  2020

ANUNT

 

              COMUNA TARGSORU VECHI cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 15 octombrie 2020 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T47 (sat Targsoru Vechi) : lot 1 in suprafata de 1375, nr.cadastral 28962 ( licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA)  ; T 57(sat Targsoru Vechi): lot 1 in suprafata de 504 mp,nr.cadastral 24160 (licitatia porneste de la pretul de 7,6 euro/mp la care se adauga TVA) ;  T61( sat Stancesti ) : lot 27 in suprafata de 504 mp,nr.cadastral 24536 si lot 56 in suprafata de 504 mp, nr. cadastral 24565, ( licitatia porneste de la 6,5 EURO /mp la care se adauga TVA)  si inchirierea unui  spatiu cu destinatia de cabinet stomatologic (spatiu in suprafata de 64 mp) , valori stabilite conform raportului de evaluare .

 Licitatia   va fi in data de 15 octombrie  orele 14:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor este 15 octombrie   orele  12:00.

 Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

 Pentru inchirierea spatiului cu destinatia de cabinet stomatologic , spatiu aflat in cadrul gradinitei din sat Stancesti, comuna Targsoru Vechi, licitatia porneste de la pretul de 2 euro/mp la care se adauga TVA, valoare stabilita conform raportului de evaluare din 06.07.2020.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.Aceasta se procura de la sediul Primariei Targsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata caietului de sarcini.

 

 

 
Documente necesare:
 
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini.
 
Regulament cadru.