ANUNT 

 

 

Conform proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, Primăria Comunei Târgșoru Vechi acordă pachete cu   produse de igiena începând cu data de 11.02.2021 si pachete cu ajutoare alimentare, incepand cu data de 24.03.2021, următorilor beneficiari:

-        Familiilor și persoanelor singure, beneficiare de venit minim garantat, acordat in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare: (31 de persoane).

-        Familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordata in baza Legii nr.277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare: (187 de persoane).

Mentionam ca pachetele rămase ( 224 de pachete ), in urma distribuirii listei initiale care cuprinde beneficiarii de ajutor social si de alocatie pentru sustinerea familiei, vor fi acordate persoanelor cu handicap grav și accentuat , in ordinea cererilor depuse în cadrul Pririei Comuneirgșoru VechiCompartiment

 Asistență Socială , insotita de copia actului de identitate si a certificatului de incadrare in grad de handicap, pana la finalizarea stocului disponibil.