Anunt 

 

 

 

LICITATIE PUBLICA 18 MARTIE 2021

 

PRIMARIA TARGSORU VECHI cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, cod fiscal 2845230,  tel: 0244/482291, fax 0244/482555  organizeaza pe data de 18 MARTIE 2021 licitatie  publica  in vederea  inchirierii spatiului in suprafata de 23,30 mp cu destinatie medicala, “cabinet stomatologic”, spatiu existent in cadrul Centrului Medical din comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Scolii, nr. 2, judetul Prahova, proprietatea  privata  a  Comunei Targșoru Vechi.

 

Spatiul scos la licitatie in vederea inchirierii avand ca destinatie medicala: cabinet stomatologic, este situat la etajul 1 al Centrului Medical din satul Strejnicu, strada Scolii, nr. 2.

 

Durata inchirierii este de  minim 2 ani  cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor.

La licitatie poate participa orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizica română.

 

Ultima zi de depunere a ofertelor  este  17 martie  orele 12:00.

Data limita pentru solicitarea clarificarior este 08 martie   orele 12:00.

Cererile de inscriere la licitatie insotite de oferte si documentele de calificare se depun la sediul Primariei Targsoru Vechi din satul  Strejnicu , strada Principala, nr. 200, judetul Prahova.

 

Licitatia  va fi in data de 18 MARTIE  orele 14:00 la sediul Primariei Targsoru Vechi(sala de sedinte)  din sat Strejnicu, strada Principala, nr. 200, judetul Prahova.

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, se gasesc pe site-ul  www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244/482291, int. 127.

 

Licitatia publica pentru spatiul de la etajul 1, aflat in folosinta exclusiva , avand ca destinatie medicala : cabinet stomatologic, porneste de la 1 euro/mp/luna, valori stabilite conform raportului de evaluare .

Pentru spatiile aflate in folosinta comuna pretul este de 0,5 euro/mp/luna.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat. 

Autoritatea  contractanta  pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita  pentru fiecare spatiu in parte.

Aceasta se procura de la sediul Primariei Targsoru Vechi, camera 25, pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

 
 Documente necesare:  
Caiet de sarcini
 
Contract Cadru
 
Formular cerere tip de participare la licitatie
 
Formular oferta financiara
 
Informatii generale