Anunt 

 

 

 

Licitatie Publica – 14 APRILIE  2021

 

 

 

              COMUNA TARGSORU VECHI cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul  Prahova, tel:  0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 14 aprilie 2021 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren situate in :T47 (sat Targsoru Vechi) : lot 2 in suprafata de 87 mp, nr.cadastral 28963( licitatia publica porneste de la pretul de 9 EURO/mp la care se adauga TVA)  ; 

  T61( sat Stancesti ) : lot 6 in suprafata de 503 mp,nr.cadastral 24515, lot 17 in suprafata de 504 mp,nr.cadastral 24526( licitatia porneste de la 6,5 EURO /mp la care se adauga TVA)   , valori stabilite conform raportului de evaluare .

 Licitatia   va fi in data de 14 aprilie   orele 12:00.

Ultima zi de depunere a ofertelor este 13 aprilie  orele  12:00.

 Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.Aceasta se procura de la sediul Primariei Targsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata caietului de sarcini.

 

 
 Documente necesare:  
Model contract vanzare-cumparare.
 
Declaratie de participare.
 
Formular oferta licitatie.
 
Caiet de sarcini 87 mp
 
Regulament cadru 87 mp
 
Caiet de sarcini
 
Regulament cadru.