Afișat azi,06.09.2021 la sediul Primăriei Târgșoru Vechi

  

 

 

 

               R O M A N I A

        JUDETUL PRAHOVA

COMUNA TÂRGȘORU VECHI

             P R I M Ă R I A

 

 

 

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

 la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru functionarii publici de executie din cadrul COMPARTIMENTUL URBANISM organizat in  data de 14.09.2021

 

 

 

 

Data selecţiei dosarelor:  6.09.2021

Numarul dosarului de examen

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

13119

ADMIS

-

 

 

 Secretar comisie,

Vlasceanu Mariana

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Afișat azi,06.09.2021 la sediul Primăriei Târgșoru Vechi

  

 

 

 

               R O M A N I A

        JUDETUL PRAHOVA

COMUNA TÂRGȘORU VECHI

             P R I M Ă R I A

 

 

 

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

 la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru functionarii publici de executie din cadrul SERVICIULUI JURIDIC RESURSE UMANE SI SECRETARIAT si organizat in  data de 14.09.2021

 

 

 

 

Data selecţiei dosarelor:  6.09.2021

Numarul dosarului de examen

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

13120

ADMIS

-

 

 

 

 

 

 

 

 Secretar comisie,

Vlasceanu Mariana

…………………..