LICITAȚIE PUBLICĂ 14 OCTOMBRIE 2021

Anunț

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Târgșoru Vechi, Principală, nr 200, Târgșoru Vechi, județul Prahova, telefon 0244482291, fax 0244482555, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: lot58T61 suprafață de 504 mp,nr.cadastral 24567 situat în intravilan sat Stăncești,județ Prahova;lot67T61 suprafață 637mp,nr.cadastral 24576 situat în intravilan sat Stăncești,județ Prahova;lot68T61 suprafață 684mp,nr.cadastral 24577 situat în intravilan sat Stăncești;lot94T61 suprafață 462mp,nr.cadastral 24603 situat în intravilan sat Stăncești,județ Prahova;(licitația publică pt.aceste loturi pornește de la prețul de 6,5 euro mp la care se adaugă tva); teren în suprafață de 504mp,nr.cadastral 29377 situat în intravilan sat Stăncești, județ Prahova (licitația publică pt.acest teren  pornește de la prețul de 9 euro mp la care se adaugă tva) ;teren în suprafață de 534mp,nr.cadastral 29378 situat în intravilan sat Stăncești,județ Prahova;teren în suprafață de 590 mp,nr.cadastral 28379 situat în intravilan sat Stăncești,județ Prahova(licitația publică pt. aceste terenuri pornește de la prețul de 10 euro mp la care se adaugă tva) ;lot 60T47,nr.cadastral 24678,suprafață 503 mp situat în intravilan sat Târgșoru Vechi,județ Prahova( licitația publică pornește de la prețul de 7,6 euro mp la care se adaugă tva) .Loturile fac parte din domeniul privat al unității administrativ teritoriale.Temeiul legal îl reprezintă HCL 133/25.09.2019 și OUG 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: direct de la sediul primăriei comunei Târgșoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principală nr.200.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții publice al comunei Târgșoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principală nr.200,tel.0244482291,interior 127.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației este de 10 lei /exemplar se achită numerar la casieria Comuna Târgșoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principală nr.200.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/10/2021, orelee 12:00

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 13/10/2021, orele 12:00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Târgșoru Vechi,compartimentul achiziții publice,sat Strejnicu,strada Principală,nr.200

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14/10/2021, orele 14:00 la sediul Primăriei comuna Târgșoru Vechi,sat Strejnicu, strada Principală nr.200,sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: secția de contencios administrativ a Tribunalului Ploiești,județul Prahova,strada Văleni,nr.44,tel.02444529107,e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21/09/2021

 

 

REGULAMENTUL - CADRU privind procedura de vanzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau construcții) apartinand domeniului privat al comunei Targșoru Vechi
 
Caiet de sarcini 535mp
 
Caiet de sarcini Lot94-T61
 
Caiet de sarcini Lot 68 - T61
 
Caiet de sarcini Lot67 - T61
 
Caiet de sarcini Lot60 - T47
 
Caiet de sarcini Lot58 - T61
 
Caiet de sarcini 534mp 10 Euro
 
Caiet de sarcini 504mp 9 Euro
 
Caiet de sarcini 590mp 10 Euro
 
Declaratie de participare
 
Formular oferta licitatie
 
Contract de vanzare-cumparare model cadru