ANUNT

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, CUI: 2845230, tel: 0244482291, fax 0244482555 organizeaza incepand cu data de 3 mai 2012 licitatie publica in vederea concesionarii unor suprafete de teren cu destinatia "construire locuinta" situate in T 21, T 47, T 57 si T61.

Informaţii privind documentaţia de atribuire, valoarea minimna a redeventei, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 117, persoana de contact Anghel Mihaela.

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI STANDARD
DECLARATIE DE PARTICIPARE
DOCUMENTE PENTRU LICITATIE OBLIGATORII
FORMULAR DE OFERTA
Regulament de desfasurare a licitatiei