ANUNT

PRIMARIA TIRGSORU VECHI cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, CUI: 2845230, tel: 0244482291, fax 0244482555 organizeaza pe data de 22 mai 2012 licitatie publica in vederea concesionarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte si alte activitati eonomice situate in T 21, T 41, T 47, T 57 si T61.

Informaţii privind documentaţia de atribuire, valoarea minimna a redeventei, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 109.

Avand in vedere licitatia publica privind atribuirea prin concesiune a unor loturi pentru construirea de locuinte, ce va avea loc pe data de 22.05.2012 la sediul Primariei Comunei Tsirgsoru Vechi, comunicam urmatoarele:
Loturile supuse licitarii pentru satul Strejnicu -T21sunt: Lot nr.1, Lot nr.2, Lot nr.3, Lot nr.4, Lot nr.5, Lot nr.13, Lot nr.14, Lot nr.67, Lot nr.70, Lot nr.71.
Loturile supuse licitarii pentru satul Tirgsoru Vechi –T57 sunt: Lot nr.42, Lot nr.43, Lot nr.44, Lot nr.45, Lot nr.46, Lot nr.47, Lot nr.48, Lot nr.59, Lot nr.60, Lot nr.61, A 345/23 si T 41 A 218/4.
Data limita de depunere a ofertelor 21.05.2012 ora 15:00
Data deschiderii ofertelor 22.05.2012 ora 10:00
Cota minima a redeventei stabilita prin evaluare autorizata: - Sat Strejnicu -7,2 euro/mp; Sat Tirgsoru Vechi -5,4 euro/mp;Sat Stancesti-5 euro/mp

Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la cota minima a redeventei

Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Tirgsoru Vechi, camera 26 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

Plata documentatiei dae atribuire, in valoare de 5 lei, se efectueaza la caseria Primariei Tirgsoru Vechi.


CRITERII SI CONDITII DE ATRIBUIRE

1.domiciliul in comuna Tirgsoru Vechi
2.sa nu detina alt imobil (teren sau casa) in proprietate
3.varsta sa fie peste 18 ani
4. termenul de incepere a lucrarilor de construire: 2 ani
5. termenul de finalizare a lucrarilor de construire : 5 ani
6. sa nu instraineze concesiunea, decat in cazuri speciale, analizate in cadrul consiliului local
7. plata concesiunii se face anual, timp de 10 ani.
8. in cazul in care va fi declarat castigator al  unei licitatii pentru  concesionarea unui lot cu destinatia de construire locuinta nu va mai avea dreptul de a participa la alta licitatie publica in vederea concesionarii altui lot cu destinatia de construire locuinta.

 

(NERESPECTAREA UNUIA DIN CRITERIILE ENUMERATE MAI SUS DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTANTULUI)

 

Documente necesare:
CAIET DE SARCINI STANDARD
DECLARATIE DE PARTICIPARE
DOCUMENTE PENTRU LICITATIE OBLIGATORII
FORMULAR DE OFERTA
Regulament de desfasurare a licitatiei