R O M A N I A

 

        JUDETUL PRAHOVA

COMUNA TÂRGȘORU VECHI

             P R I M Ă R I A

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Relatii cu Publicul si Registratura din data de 04.01.2022

 

 

 

 

Data selecţiei dosarelor:  27.12.2021

Nr crt

Nr dosar concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

18435

ADMIS

 

2

19001

ADMIS

 

3

19049

ADMIS

 

4

19072

ADMIS

 

 

 

 Secretar comisie,

 Vlasceanu Mariana